Basisschool De Veenvogel

IDee-commissie

SWS De Veenvogel is een informele samenwerkingsschool.
Onze school is ontstaan uit een openbare basisschool en een rooms-katholieke basisschool. Vanaf het moment dat wij één school zijn geworden doen wij recht aan onze nieuwe identiteit als samenwerkingsschool.
In de wet is vastgelegd dat een formele samenwerkingsschool een identiteitscommissie heeft. Hoewel De Veenvogel een informele samenwerkingsschool is, hebben wij een identiteitscommissie die gevraagd en ongevraagd de directeur en het bestuur kan adviseren over vraagstukken rond identiteit.

Binnen onze school willen we graag de IDee positioneren in lijn met de wijze waarop een
medezeggenschapsraad is gepositioneerd. De IDee heeft ook een eigen reglement.
De leiding, dus daarmee zeggenschap over de identiteitscommissie, ligt bij de directeur van de school. Hij/zij stemt de organisatie van de ID en werkwijze af met medewerkers en ouders.
Op vaste momenten in het jaar worden zaken ter instemming of advies voorgelegd aan de
ID zoals het gedragsprotocol, de viering van Kerstmis en Pasen en de invulling van levensbeschouwelijk onderwijs.

Contact? Mail naar: id.veenvogel@wijdevenen.nl
 

2024 Basisschool De Veenvogel

Powered by BasisOnline