Basisschool De Veenvogel

Informatie

Welkom op de site van De Veenvogel!

Wij hopen dat de website u een eerste indruk geeft van onze school. U kunt veel informatie over onze school vinden in de schoolgids. (Voor de schoolgids klik hier).

Echt sfeer proeven? Dat kan natuurlijk alleen wanneer u een bezoekje brengt aan onze school. Wanneer u een afspraak wilt maken voor een kennismakingsgesprek, dan kunt u contact opnemen met onze directeur Tanja van den Berg. Dit kan telefonisch: 0172-538854 of per email: info.veenvogel@wijdevenen.nl.

Wij vinden het belangrijk dat ouders een goed beeld van de school hebben voordat een kind wordt aangemeld. En andersom: wij vinden het belangrijk dat we ouders én kind kennen voor de aanmelding. Daarom is een kennismakingsgesprek bij ons vanzelfsprekend!

Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is passend onderwijs gestart. Wat is de bedoeling van passend onderwijs? Tot nu hebben we vaak gekeken naar wat een kind niet kan. We gingen dan testen en toetsen en als het nodig was, kregen we extra geld om een kind te begeleiden. Bijvoorbeeld in de vorm van een zogenaamd 'rugzakje'. Soms moest een kind naar een speciale school. De belangrijkste verandering is, dat we nu vooral gaan kijken naar wat een kind wél kan. We noemen dat handelingsgericht werken. Het liefst willen we dat alle kinderen op school kunnen blijven, maar voor een aantal kinderen blijft een speciale school nodig. Het speciaal onderwijs blijft, voor kinderen die dat nodig hebben, gewoon bestaan.
Alle scholen in de regio werken samen om voor alle kinderen de beste onderwijsplek te bieden. Het liefst op een reguliere basisschool. In het ondersteuningsprofiel van onze school kunt u lezen waar wij goed in zijn.


Aanmelden en inschrijven van uw kind
Aanmelden kan officieel vanaf dat uw kind 3 jaar is. Omdat de wetgeving in het kader van passend onderwijs is veranderd, is het belangrijk dat u uw kind op tijd aanmeldt (en dat is wat anders dan inschrijft), in ieder geval 10 weken voordat uw kind naar onze school komt. In het aanmeldingsformulier dient u aan te geven of uw kind speciale ondersteuning (aandacht of hulp) nodig heeft. Wanneer dit het geval is, volgt er een gesprek met de directeur van onze school en/of IB-er. Zij bespreken dan samen met u, of onze school wel de goede school voor uw kind is. Dat is bijna altijd het geval. Soms is dat niet zo. Dan gaat de directeur samen met u op zoek naar een andere passende onderwijsplek voor uw kind. Dit noemen we de 'zorgplicht' van de school.

Het aanmeldformulier vindt u hier op onze site.  Het ingevulde formulier kunt u mailen naar info.veenvogel@wijdevenen.nl, inleveren op school of sturen per post. U ontvangt hiervan een bevestiging per mail.

Wanneer de aanmelding gedaan is, volgt er een intakegesprek. De school neemt hierover contact met u op. Ouders van alle nieuwe (ook oudere) leerlingen worden, samen met hun kind, hiervoor uitgenodigd. Na het intakegesprek wordt gekeken of de school passend is voor uw kind en wordt de plaatsing definitief. Afhankelijk van de leeftijd en situatie van uw kind bij aanmelden nodigen wij u uit voor een tweede gesprek bij de leeftijd van ongeveer 3 jaar en 9 maanden.

Het is op onze school gebruikelijk dat uw kind, ongeveer vijf weken voordat hij/zij vier jaar wordt, een aantal keren komt wennen in de groep. Voor die tijd ontvangt uw kind een kaartje van ons met de uitnodiging hiervoor. 

2024 Basisschool De Veenvogel

Powered by BasisOnline