Basisschool De Veenvogel
Schooljaar '23-'24  
Studiedag     vrijdag 22 september 2023    
Studiemiddag         donderdag 5 oktober 2023 vanaf 12.00 uur
Herfstvakantie maandag 16 oktober 2023 t/m vrijdag 20 oktober 2023
Studiedag maandag 23 oktober 2023 (aansluitend aan de herfstvakantie!)
Kerstvakantie vrijdagmiddag 22 december 2023 12.00 uur t/m vrijdag 5 januari 2024
Studiedag maandag 29 januari 2024
Studiedag vrijdag 16 februari 2024 (vóór de voorjaarsvakantie)
Voorjaarsvakantie maandag 19 februari 2024 t/m vrijdag 23 februari 2024
Studiedagen maandag 26 en dinsdag 27 februari 2024 (aansluitend aan de voorjaarsvakantie)
Studiedag donderdag 28 maart 2024 (voor Goede Vrijdag)
Goede Vrijdag vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag     maandag 1 april 2024
Meivakantie maandag 29 april 2024 t/m vrijdag 10 mei 2024
Hemelvaart donderdag 9 mei 2024 (in de meivakantie)
Tweede Pinksterdag maandag 20 mei 2024
Studiedag dinsdag 21 mei 2024 (na Pinksteren)
Studiedagen donderdag 13 en vrijdag 14 juni 2024
Zomervakantie vrijdag 12 juli 2024 12.00 uur t/m vrijdag 23 augustus 2024

2024 Basisschool De Veenvogel

Powered by BasisOnline