Basisschool De Veenvogel
Schooljaar '20-'21  
Studiedag     vrijdag 18 september 2020
Herfstvakantie maandag 19 oktober 2020 t/m vrijdag 23 oktober 2020
Studiedag maandag 26 oktober 2020 (aansluitend aan de herfstvakantie!)
Sinterklaasfeest vrijdag 4 december; continurooster voor groep 5 t/m 8 tot 14.00 uur (onder voorbehoud)
Kerstvakantie vrijdagmiddag 18 december 12.00 uur t/m vrijdag 1 januari 2021
Studiedag vrijdag 29 januari 2021
Studiedag vrijdag 19 februari 2021 (vóór de voorjaarsvakantie)
Voorjaarsvakantie maandag 22 februari 2021 t/m vrijdag 26 februari 2021
Studiedag maandag 1 maart 2021 (aansluitend aan de voorjaarsvakantie)
Studiedag donderdag 1 april 2021
Goede Vrijdag vrijdag 2 april 2021
Tweede Paasdag     maandag 5 april 2021
Meivakantie maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021
Hemelvaart donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag maandag 24 mei 2021
Studiedag maandag 28 juni 2021
Zomervakantie vrijdag 16 juli 2021 12.00 uur t/m vrijdag 27 augustus 2021

 

2020 Basisschool De Veenvogel

Powered by BasisOnline