Basisschool De Veenvogel

Ons onderwijs


Vertrouwen krijgen en verantwoordelijkheid nemen
Onderwijs van vandaag vindt plaats in een dynamische en digitale wereld. Wij willen dat onze leerlingen zelfbewust de maatschappij instappen met een stevige balans tussen kennis en vaardigheden. Wat wij belangrijk vinden:
  • Het kerncurriculum (rekenen, taal en lezen) heeft hoge prioriteit. In onze huidige gedigitaliseerde maatschappij is het van groot belang dat leerlingen goed kunnen lezen en rekenen om informatie tot zich te nemen en te gebruiken.
  • De wereld oriënterende vakken zijn op onze school waar mogelijk geïntegreerd. Onze leerlingen leren actief door te onderzoeken, samen te werken en te presenteren, in het licht van samen gestelde doelen.
  • Onze leerlingen leren op onze school talenten van henzelf en de ander te ontdekken en ontwikkelen. Onze leerlingen kenmerken zich door zelfbewustzijn, zelfreflectie en compassie.
Voor ons is de kunst van goed onderwijs geven, leerlingen écht kennen door te kijken en te luisteren én af te stemmen op hun talenten en behoeften. Wij geven onze kinderen vertrouwen en verantwoordelijkheid. Dat betekent dat zij de ruimte krijgen om ook op hun eigen wijze te leren en ontdekken.   
 

2022 Basisschool De Veenvogel

Powered by BasisOnline